fbpx

บริการเรือ

บริการเรือ ไป-กลับ หรือ เรือเช่าเหมาลำ

บริการเรือรับ-ส่ง แบบร่วม (ไป-กลับ)

เรือหางยาวไป – กลับจากท่าเรือเชี่ยวหลาน /แพ 500 ไร่ แบบร่วมกัน

กำหนดการเวลา 11:15 น. หรือ 14:45 น. ผู้โดยสารทุกคนจะต้องมาถึงที่จุดนัดพบที่ท่าเรือ (สำนักงาน 500Rai Resorts & Tours ) ก่อนเวลาออกเดินทาง

ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

บริการเรือส่วนตัว (1 คืน)

บริการเรือหางยาวส่วนตัว: ท่าเรือเชี่ยวหลาน/ แพ 500 ไร่

(จำกัด 12 ที่นั่ง / 1 เรือ)

เวลาออกเดินทางจะขึ้นอยู่กับแขก เราแนะนำให้ติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ล่วงหน้าสำหรับการจัดเรียงที่ราบรื่น

คืนถัดไปจะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อคืน

 

ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

บริการเรือส่วนตัว (2 คืน)

บริการเรือหางยาวส่วนตัว: ท่าเรือเชี่ยวหลาน/ แพ 500 ไร่

(จำกัด 12 ที่นั่ง / 1 เรือ)

เวลาออกเดินทางจะขึ้นอยู่กับแขก เราแนะนำให้ติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ล่วงหน้าสำหรับการจัดเรียงที่ราบรื่น

คืนถัดไปจะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อคืน

 

ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

บริการเรือส่วนตัว (3 คืน)

บริการเรือหางยาวส่วนตัว: ท่าเรือเชี่ยวหลาน/ แพ 500 ไร่

(จำกัด 12 ที่นั่ง / 1 เรือ)

เวลาออกเดินทางจะขึ้นอยู่กับแขก เราแนะนำให้ติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ล่วงหน้าสำหรับการจัดเรียงที่ราบรื่น

คืนถัดไปจะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อคืน

 

ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

บริการเรือส่วนตัว (วันเดย์ทริป)

บริการเรือหางยาวส่วนตัว: ท่าเรือเชี่ยวหลาน/ แพ 500 ไร่

(จำกัด 12 ที่นั่ง / 1 เรือ)

เวลาออกเดินทางจะขึ้นอยู่กับแขก เราแนะนำให้ติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ล่วงหน้าสำหรับการจัดเรียงที่ราบรื่น

คืนถัดไปจะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อคืน

 

ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที
Top