fbpx

ชมความมหัศจรรย์เขาสามเกลอ พร้อมเก็บภาพที่ระลึก

เป็นยอดเขาขนาดเล็ก ที่โผล่พ้นน้ำ จำนวน 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพานพุ่ม ถือเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา ตามตำนานเล่าว่า เมื่อสมัยก่อน มีชายหนุ่มสามคน เป็นเพื่อนสนิทกัน เดินทางร่วมกัน เข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ ต่อมาไม่สามารถหาหาทางออกได้ จึงตัดสินใจสร้างหมู่บ้านขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อภูเขาสูงสามลูกนั้นว่า เขาสามเกลอ อีกตำนานเล่าว่า สถานที่แห่งนี้ มีความเกี่ยวพันกับศาลศักดิ์สิทธิ์ในเขื่อน ที่มีชื่อว่า ศาลพ่อตาโจงโดง โดยเชื่อว่า เป็นจุดที่ขันหมากของพ่อตาโจงโดง ที่จะนำไปสู่ขอยายแก้ว ได้จมลง เกิดเป็นภูเขาทีมีลักษณะเป็นพานพุ่มสามพุ่ม เขานี้ จึงมีอีกชื่อว่า เขาขันหมาก ปัจจุบันถือว่า เป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดในเชี่ยวหลาน

เปิด ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาของกิจกรรม
ระดับความยากของกิจกรรม ง่าย
Top