ถนนคนเดินเขาสก

Walking Street เป็นชื่อเรียกถนนที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ตลอดถนนเส้นนี้ จะมีร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม หลากหลายรูปแบบ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พักอยู่ใกล้กับอุทยานเขาแห่งชาติเขาสก และจะมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งในช่วงกลางคืน จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาสถานที่พบปะสังสรรค์ หลังจากเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมในช่วงกลางวันแล้ว

เปิด ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาของกิจกรรม 30 นาทีในการแนะนำสถานที่ จากนั้นเดินชมตามอัธยาศัย
ระดับความยากของกิจกรรม ง่าย
Top