fbpx

น้ำตกแปดเซียน

น้ำตกแปดเซียน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกบางหอย สามารถเดินทางด้วยเรือจาก แพ 500 ไร่ โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 10 นาที ในฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกแปดเซียนจะมีความสวยงามมากที่สุด น้ำที่ไหลลงมาตามน้ำตก เป็นน้ำสะอาดจากยอดเขาซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดพังงา และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงฤดูแล้งและฤดูหนาว น้ำในน้ำตกจะแห้ง กลายเป็นเส้นทางเลียบลำน้ำ ที่สามารถศึกษาธรรมชาติ  ซึ่งเป็นเส้นทางจุดหมายของนักดูนกจากทั่วโลก เนื่องจากสามารถพบนกหลายชนิดระหว่างทาง ถือเป็นเส้นทางที่แสดงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ของป่าเขตร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

เปิด ก.ค. – พ.ย.
ระยะเวลาของกิจกรรม 2.30 ชม.
ระดับความยากของกิจกรรม ง่าย
Top