ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง

บริเวณทะเลสาบเชี่ยวหลาน ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีปลาน้ำจืดและกุ้งชุกชุมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ปลาตะเพียนหางแดง ปลาบึก ปลากด ปลาบู่ ปลาชะโด ปลาช่อน ปลาแรด ปลาคัง กุ้งแม่น้ำ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีชาวบ้านพื้นถิ่น ที่อาศัยอยู่ในบริเวณทะเลสาบเชี่ยวหลาน เริ่มทำการสร้างแพ และประกอบอาชีพประมง ซึ่งวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นถิ่นกลุ่มนี้ ต่างค่อยๆปรับตัว และมีวิวัฒนาการ การอยู่อาศัยบนแพลอยน้ำ จนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เปิด ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง
ระดับความยากของกิจกรรม ง่าย
Top