ล่องแคนูตามลำน้ำคลองศก

เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับครอบครัว และนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ มีความปลอดภัยสูง นักท่องเที่ยวจะอยู่ภายใต้การดูแลของฝีพายชำนาญการ ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น ระหว่างทาง นอกจากการเล่นน้ำและชมความงามของทัศนียภาพของเทือกเขาหินปูนแล้ว ท่านยังสามารถพูดคุย ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และจิบกาแฟกระบอกไม้ไผ่กลางป่า กับคนท้องถิ่นได้อีกด้วย

เปิด ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง
ระดับความยากของกิจกรรม ปานกลาง
Top