fbpx

แพ 500 ไร่ 2 วัน 1 คืน (Basic)

เริ่มต้นที่
THB 6000 ต่อท่าน

ภาพรวม

Basic แพ็คเกจพื้นฐาน รวมที่พัก อาหาร กิจกรรม เรือไป-กลับ รวมครบจบในแพ็คเกจเดียว เหมาะสำหรับ ท่านที่ชอบขับรถเที่ยว และเน้นการพักผ่อนไม่เน้นกิจกรรม

แพ็คเกจนี้รวม

  • ห้องพักแพ 500 ไร่ 1 คืน
  • อาหาร 3 มื้อ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าว ไม่รามค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
  • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว
  • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เฉพาะท่านที่เดินทางมาจริง หรือในนามนิติบุคคล ตามราคาที่ซื้อจริงเท่านั้น
  • กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ท่าน/คืน
  • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

กำหนดการเดินทาง

Check-in

14.00 น.

Check-out

09.45 น.

ลงเรือรอบ

11.30 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

11.00 น.

พร้อมกันที่ สำนักงานท่าเรือ บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (ท่าเรือเทศบาลเชี่ยวหลาน)

11.30 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

13.00 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้าแบบพาโนรามา

14.30 น.

สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิธีสัตว์ป่า

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.45 น.

Check-out

10.00 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่นระหว่างทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย

11.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

Check-in

16.00 น.

Check-out

13.00 น.

ลงเรือรอบ

15.00 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

14.30 น.

พร้อมกันที่ ออฟฟิคท่าเรือ บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (ออฟฟิศท่าเรือแพ 500 ไร่)

15.00 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

16.30 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

09.30 น.


เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยสามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

13.00 น.

Check-out ออกจากที่พัก

13.30 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างทางแวะชมความงานของกุ้ยหลินน้อย

14.45 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

แพ็คเกจแนะนำ

Top