แพ 500 ไร่ 2 วัน 1 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 9000 ต่อท่าน

ภาพรวม

Premium แพ็คเกจสำหรับคนที่ชื่นชอบกิจกรรมและความสะดวก ได้สิทธิทั้งหมดของแพ็คเกจ Basic เพิ่มเติมกิจกรรมเสริม รถรับ-ส่ง Lounge แอร์ 24 ชั่วโมง

ไฮไลท์

ทุกกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

แพ็คเกจนี้รวม

 • ห้องพักแพ 500 ไร่ 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • กิจกรรมพิเศษ 1 กิจกรรม
 • กิจกรรมนำเที่ยว + ไกด์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รถรับ-ส่ง สนามบินสุราษฎร์ธานี
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • บริการแอร์ในห้องพัก 24 ชม.

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าว ไม่รามค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เฉพาะท่านที่เดินทางมาจริง หรือในนามนิติบุคคล ตามราคาที่ซื้อจริงเท่านั้น
 • กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่องมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ท่าน/คืน
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ก่อนหรือหลัง 6 เดือน จากวันเข้าพักเดิม ได้ฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 500 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชม. ก่อนการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

Check-in

14.00 น.

Check-out

09.45 น.

ลงเรือรอบ

11.30 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบแรก )
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

09.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบสอง )
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

รับประทาน Soft Breakfast และรับฟัง Brief ก่อนเดินทางลงเรือ

11.00 น.

แวะชมและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา สักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

11.30 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

13.00 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 น.

ออกเดินทางเพื่อไป ทำกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมที่ 1 เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำปะการัง, ถ้ำน้ำทะลุ, ทาร์ซานวิวพอย์ท, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.45 น.

Check-out

10.00 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย

11.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

Check-in

16.00 น.

Check-out

12.45 น.

ลงเรือรอบ

15.00 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

13.00 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี

13.45 น.

เดินทางถึง 500 Rai Lounge

14.30 น.

แวะชมและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา สักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

15.00 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

16.30 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

09.30 น.

ออกเดินทางเพื่อไป ทำกิจกรรมพิเศษ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำปะการัง, ถ้ำน้ำทะลุ, ทาร์ซานวิวพอย์ท

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

12.45 น.

Check-out ออกจากที่พัก

13.00 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่นระหว่างทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย

14.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

16.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

แพ็คเกจแนะนำ

All-inclusive Package
แพ 500 ไร่ 4 วัน 3 คืน (All-Inclusive)

แพ 500 ไร่ 4 วัน 3 คืน (All-Inclusive)

เริ่มต้นที่
THB 40000
ต่อท่าน
All-inclusive Package
แพ 500 ไร่ 3 วัน 2 คืน (All-Inclusive)

แพ 500 ไร่ 3 วัน 2 คืน (All-Inclusive)

เริ่มต้นที่
THB 27000
ต่อคน
All-inclusive Package
แพ 500 ไร่ 2 วัน 1 คืน (All-Inclusive)

แพ 500 ไร่ 2 วัน 1 คืน (All-Inclusive)

เริ่มต้นที่
THB 14000
ต่อท่าน
no set
แพ 500 ไร่ 4 วัน 3 คืน (Premium)

แพ 500 ไร่ 4 วัน 3 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 25000
ต่อท่าน
แพ็คเกจทั้งหมด
Top