แพ 500 ไร่ 4 วัน 3 คืน (All-Inclusive)

เริ่มต้นที่
THB 40000 ต่อท่าน

ภาพรวม

All-Inclusive แพ็คเกจ เหมาะสำหรับท่านที่ชอบการเข้าพักแบบเหนือระดับ ในรูปแบบที่ดีที่สุด โดยสามารถใช้สิทธิทั้งหมดของแพ็คเกจ Basic แพ็คเกจ Premium สิทธิ VIP Lounge พิเศษรับเพิ่มบริการผู้ช่วยส่วนตัว บริการ Butler รถรับ-ส่งในพื้นที่ใกล้เคียง อาหารทานเล่นและเครื่องดื่ม Alcohol / Non-Alcohol ในช่วงเวลา All-Inclusive และบริการแอร์ในห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง

ไฮไลท์

ทุกกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

แพ็คเกจนี้รวม

 • ห้องพักแพ 500 ไร่ 3 คืน
 • อาหาร 9 มื้อ
 • กิจกรรมพิเศษไม่จำกัด (เลือกได้ตามตารางกิจกรรม)
 • กิจกรรมนำเที่ยว + ไกด์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รถรับ-ส่ง สนามบินสุราษฎร์ธานี
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • บริการ (Butler)
 • รถรับ-ส่ง จังหวัดใกล้เคียง (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 • เครื่องดื่มไม่จำกัด ช่วงเวลาพิเศษ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 • อาหารทานเล่น หรือเมนูพิเศษ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 • บริการแอร์ในห้องพัก 24 ชม.

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าว ไม่รามค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เฉพาะท่านที่เดินทางมาจริง หรือในนามนิติบุคคล ตามราคาที่ซื้อจริงเท่านั้น
 • กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ท่าน/คืน
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ก่อนหรือหลัง 1 ปี จากวันเข้าพักเดิม ไม่จำกัดครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

Check-in

14.00 น.

Check-out

09.45 น.

ลงเรือรอบ

11.30 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบแรก )
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

09.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบสอง )
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

รับประทาน Soft Breakfast และรับฟัง Brief ก่อนเดินทางลงเรือ

11.00 น.

แวะชมและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา สักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

11.30 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท่องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

13.00 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา

14.00 น.

Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 น.

สามารถเลือกทำกิจกรรม All-Inclusive ได้ เช่น ทาร์ซานวิวพ้อย์ท, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำปะการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ

15.00 น.

เรียนรู้การทำอาหาร

1500 น. - 18.00 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

16.00 น.

เรียนรู้การพายเรือคายัค

17.00 น.

ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า หรือ ล่องเรือชมวิถีชาวประมง หรือ เรียนรู้การทำเครื่องดื่ม

17.00 น. - 20.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.30 น.

สามารถเลือกทำกิจกรรม All-Inclusive เช่น ทาร์ซานวิวพ้อย์ท, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำปะการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ

09.30 น. - 11.30 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

11.30 น. - 14.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

14.30 น.

ออกเดินทางเพื่อไป ทำกิจกรรม All-Inclusive เช่น ทาร์ซานวิวพ้อยท์, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำประการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ

16.00 น. - 18.00 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

17.00 น.

ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า หรือ ล่องเรือชมวิถีชาวประมง หรือ เรียนรู้การทำเครื่องดื่ม

17.00 น. - 20.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สาม

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

09.30 น.

สามารถเลือกทำกิจกรรม All-Inclusive เช่น ทาร์ซานวิวพ้อย์ท, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำปะการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ

09.30 น. - 11.30 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

11.30 น. - 14.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

14.30 น.

ออกเดินทางเพื่อไป ทำกิจกรรม All-Inclusive เช่น ทาร์ซานวิวพ้อยท์, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำประการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ

16.00 น. - 18.00 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

17.00 น.

ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า หรือ ล่องเรือชมวิถีชาวประมง หรือ เรียนรู้การทำเครื่องดื่ม

17.00 น. - 20.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สี่

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9)

09.45 น.

Check-out

10.00 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างทางแวะชมความงานของกุ้ยหลินน้อย

11.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

Check-in

16.00 น.

Check-out

12.45 น.

ลงเรือรอบ

15.00 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

13.00 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี

13.45 น.

เดินทางถึง 500 Rai Lounge

14.30 น.

แวะชมและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา สักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

15.00 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท่องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

16.30 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 น. - 18.00 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

17.00 น.

สามารถเลือกทำกิจกรรม All-Inclusive ได้ เช่น ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า หรือ ล่องเรือชมวิถีชาวประมง หรือ เรียนรู้การทำเครื่องดื่ม

17.00 น. - 20.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

- เวลา -

- รายละเอียด -

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

09.30 น.

สามารถเลือกทำกิจกรรม All-Inclusive ได้ เช่น ทาร์ซานวิวพ้อยท์, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำปะการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ, หรือถ้ำประกายเพชร

09.30 น. - 11.30 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

11.30 น. - 14.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

14.30 น.

ออกเดินทางเพื่อไป ทำกิจกรรม All-Inclusive ได้ เช่น ทาร์ซานวิวพ้อยท์, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำประการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ

16.00 น. - 18.00 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

17.00 น.

ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า หรือ ล่องเรือชมวิถีชาวประมง หรือ เรียนรู้การทำเครื่องดื่ม

17.00 น. - 20.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สาม

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)

09.30 น.

สามารถเลือกทำกิจกรรม All-Inclusive ได้ เช่น ทาร์ซานวิวพ้อยท์, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำปะการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ, หรือถ้ำประกายเพชร

09.30 น. - 11.30 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

11.30 น. - 14.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

14.30 น.

ออกเดินทางเพื่อไป ทำกิจกรรม All-Inclusive ได้ เช่น ทาร์ซานวิวพ้อยท์, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำประการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ

16.00 น. - 18.00 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

17.00 น.

ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า หรือ ล่องเรือชมวิถีชาวประมง หรือ เรียนรู้การทำเครื่องดื่ม

17.00 น. - 20.00 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7)

วันที่สี่

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)

09.30 น.

สามารถเลือกทำกิจกรรม All-inclusive ได้ เช่น ทาร์ซานวิวพ้อยท์, หรือน้ำตกแปดเซียน, หรือถ้ำปะการัง, หรือถ้ำน้ำทะลุ, หรือถ้ำประกายเพชร

09.30 น. - 11.30 น.

บริการอาหารทานเล่น All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

11.30 น. - 12.45 น.

บริการเครื่องดื่ม All-Inclusive สั่งได้แบบไม่จำกัด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)

12.45 น.

Check-out ออกจากที่พัก

13.00 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างทางแวะชมความงานของกุ้ยหลินน้อย

14.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

16.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

แพ็คเกจแนะนำ

All-inclusive Package
แพ 500 ไร่ 3 วัน 2 คืน (All-Inclusive)

แพ 500 ไร่ 3 วัน 2 คืน (All-Inclusive)

เริ่มต้นที่
THB 27000
ต่อคน
All-inclusive Package
แพ 500 ไร่ 2 วัน 1 คืน (All-Inclusive)

แพ 500 ไร่ 2 วัน 1 คืน (All-Inclusive)

เริ่มต้นที่
THB 14000
ต่อท่าน
no set
แพ 500 ไร่ 4 วัน 3 คืน (Premium)

แพ 500 ไร่ 4 วัน 3 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 25000
ต่อท่าน
Premium Package
แพ 500 ไร่ 3 วัน 2 คืน (Premium)

แพ 500 ไร่ 3 วัน 2 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 17000
ต่อท่าน
แพ็คเกจทั้งหมด
Top