500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 วัน 1 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 5000 ต่อท่าน

ภาพรวม

Premium แพ็คเกจสำหรับคนที่ชื่นชอบกิจกรรมและความสะดวก ได้สิทธิทั้งหมดของแพ็คเกจ Basic เพิ่มเติมกิจกรรมเสริม รถรับ-ส่ง และ Lounge

แพ็คเกจนี้รวม

 • ห้องพัก 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • กิจกรรมนำเที่ยว + ไกด์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการแอร์ในห้องพัก 24 ชม.
 • บริการรถรับ-ส่ง (สนามบิน/ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี)

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เฉพาะท่านที่เดินทางมาจริง หรือในนามนิติบุคคล ตามราคาที่ซื้อจริงเท่านั้น
 • กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน/คืน
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ก่อนหรือหลัง 6 เดือน จากวันเข้าพักเดิม ได้ฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 500 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชม. ก่อนการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

Check-in

14.00น.

Check-out

12.00 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี/ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ( รอบแรก )

09.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี/ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ( รอบสอง )

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น.

Check-in เข้าห้องพัก

16.00 น.

พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม ล่องเรือแคนนู ลัดเลาะภูเขาตามลำน้ำคลองศก

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)

19.30 น.

เดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเขาสก ยามค่ำคืน

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

07.00 น.

ชมวิวมุมสูง เขาสกวิวพอยท์ ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

12.00 น.

Check-out

13.00 น.

รถตู้ออกเดินทางจากที่พัก

14.30 น

เดินทางถึงสานมบินสุราษฎร์ธานี

Check-in

14.00 น.

Check-out

12.00 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

13.00 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

15.00 น.

เดินทางถึง 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ Check-in เข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว่ายน้ำ, เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, ปั่นจักรยาน

16.00 น.

พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม ล่องเรือแคนู ลัดเลาะภูเขาตามลำน้ำคลองศก

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)

19.30 น.

เดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเขาสก ยามค่ำคืน

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

07.00 น.

ชมวิวมุมสูง เขาสกวิวพอยท์ ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.


Check-out รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

13.00 น.

รถตู้ออกเดินทางจากที่พัก

14.30 น.

เดินทางถึงสานมบินสุราษฎร์ธานี

แพ็คเกจแนะนำ

Premium Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Premium)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 14000
ต่อท่าน
Premium Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Premium)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 9500
ต่อท่าน
Basic Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Basic)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Basic)

เริ่มต้นที่
THB 12000
ต่อท่าน
Basic Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Basic)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Basic)

เริ่มต้นที่
THB 8000
ต่อท่าน
แพ็คเกจทั้งหมด
Top