500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 9500 ต่อท่าน

แพ็คเกจนี้รวม

 • ห้องพัก 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 คืน
 • อาหาร 6 มื้อ
 • กิจกรรมนำเที่ยว + ไกด์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการแอร์ในห้องพัก 24 ชม.
 • บริการรถรับ-ส่ง (สนามบิน/ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี)

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เฉพาะท่านที่เดินทางมาจริง หรือในนามนิติบุคคล ตามราคาที่ซื้อจริงเท่านั้น
 • กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน/คืน
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ก่อนหรือหลัง 6 เดือน จากวันเข้าพักเดิม ได้ฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 500 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชม. ก่อนการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

Check-in

14.00น.

Check-out

12.00 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบแรก )
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

09.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบสอง )
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

รับประทาน Soft Breakfast และรับฟัง Brief

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น.

Check-in เข้าห้องพัก

16.00 น.

พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม ล่องเรือแคนู ลัดเลาะภูเขาตามลำน้ำคลองศก

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)

19.30 น.

เดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเขาสก ยามค่ำคืน

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก

09.00 น.

พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

วันที่สาม

- เวลา -

- รายละเอียด -

07.00 น.

ชมวิวมุมสูง เขาสกวิวพอยท์ ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

12.00 น.

Check-out

13.00 น.

รถตู้ออกเดินทางจากที่พัก

14.30 น

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

Check-in

14.00 น.

Check-out

12.00 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

13.00 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
เดินทางไปยัง 500 Rai Lounge

15.00 น.

เดินทางถึง 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ Check-in เข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว่ายน้ำ, เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, ปั่นจักรยาน

16.00 น.

พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม ล่องเรือแคนู ลัดเลาะภูเขาตามลำน้ำคลองศก

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)

19.30 น.

เดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเขาสก ยามค่ำคืน

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

07.00 น.

ชมวิวมุมสูง เขาสกวิวพอยท์ ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก

09.00 น.

พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4)

วันที่สาม

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.


Check-out ออกจากที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

13.00 น.

รถตู้ออกเดินทางจากที่พัก

14.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

แพ็คเกจแนะนำ

Premium Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Premium)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 14000
ต่อท่าน
Premium Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 วัน 1 คืน (Premium)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 วัน 1 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 5000
ต่อท่าน
Basic Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Basic)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Basic)

เริ่มต้นที่
THB 12000
ต่อท่าน
Basic Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Basic)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Basic)

เริ่มต้นที่
THB 8000
ต่อท่าน
แพ็คเกจทั้งหมด
Top