500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Basic)

เริ่มต้นที่
THB 12000 ต่อท่าน

ภาพรวม

Basic แพ็คเกจพื้นฐาน รวมที่พัก อาหาร ครบจบในแพ็คเกจเดียว เหมาะสำหรับ ท่านที่ชอบขับรถเที่ยว และเน้นการพักผ่อนไม่เน้นกิจกรรม

แพ็คเกจนี้รวม

 • ห้องพัก 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 คืน
 • อาหาร 9 มื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการแอร์ในห้องพัก 24 ชม.

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมรถรับ-ส่ง
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เฉพาะท่านที่เดินทางมาจริง หรือในนามนิติบุคคล ตามราคาที่ซื้อจริงเท่านั้น
 • กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน/คืน
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สามารถเลื่อนการเดินทาง สามารถเลื่อนการเดินทางได้ก่อนหรือหลัง 3 เดือน จากวันเข้าพักเดิม โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 500 บาท/ท่าน/ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

Check-in

14.00น.

Check-out

11.45 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น.

Check-in เข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว่ายน้ำ, เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, ปั่นจักยาน

16.00 น.

สามารถเลือกซื้อกิจกรรมพิเศษเพิ่มได้

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

วันที่สาม

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8)

วันที่ี่สี่

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

12.00 น.

Check-out ออกจากที่พัก

Check-in

14.00 น.

Check-out

11.45 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

14.00 น.

Check-in เข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว่ายน้ำ, เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, ปั่นจักยาน

16.00 น.

สามารถเลือกซื้อกิจกรรมพิเศษเพิ่มได้

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4)

วันที่สาม

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
ว่ายน้ำ,เดินเล่น, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7)

วันที่สี่

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ,เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm, พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเสริม

11.45 น.


Check-out

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)

แพ็คเกจแนะนำ

Premium Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Premium)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 4 วัน 3 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 14000
ต่อท่าน
Premium Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Premium)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 9500
ต่อท่าน
Premium Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 วัน 1 คืน (Premium)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 วัน 1 คืน (Premium)

เริ่มต้นที่
THB 5000
ต่อท่าน
Basic Package
500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Basic)

500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 วัน 2 คืน (Basic)

เริ่มต้นที่
THB 8000
ต่อท่าน
แพ็คเกจทั้งหมด
Top